Slijpsel diamanten | Cut

Diamant slijpsel | Diamond Cut

Onderdeel van de 4 C’s is de Cut van de diamant. Dit wordt vaak verward met de slijpvorm. De waardering van het slijpsel van een diamant is onderverdeeld in verschillende parameters. Proportions, Polish en Symmetry. Deze waardes zijn voor elke slijpvorm verschillend. Deze worden meegenomen bij het beoordelen van de diamant en staan ook vermeld op het certificaat. Ze worden onderverdeeld in 4 kwaliteitsnormen: Excellent | Very Good | Good | Fair.

Diamant proporties | Diamant afmetingen

De proporties van de diamant bepalen de schittering van de diamant. Een ideale verdeling van de facetten moeten in een goede balans zijn. Deze worden weergegeven in procenten (%) en graden (°) van de totale diameter (100%). Soms wordt de dikte van de rondist aangegeven met Small | Medium | Thick. Voor elke kwaliteitsnorm zijn de juiste percentages en graden vastgelegd. Bij sommige certificaten worden deze gegevens in een afbeelding getoond zoals hieronder. Bij HRD Antwerp worden deze gegeven getoond bij de technische informatie.

Diamantwisselkantoor-Proporties-diamant

De afmetingen worden ingedeeld in verschillende categorieën. Fair | Good | Very Good | Excellent | Very Good | Good | Fair.

Diamant afwerking | Polish

De afwerking van de diamant bepaald de schittering en de reflectie van de diamant. Het polijsten wordt uitgevoerd door een gem cutter of ook wel lapida genoemd.

Bij een ruwe diamant  worden eerst de andere C’s bekeken:

  • Carat | Hoeveel karaat kan eruit een ruwe diamant worden gehaald
  • Color | Is het een witte of gekleurde diamant
  • Clarity | De zuiverheid kan bepalen dat de steen voor bepaalde slijpvormen niet geschikt is.

Als dit is beantwoord gaat de diamantslijper de facetten, sneeën, slijpen. Als dit proces vakkundig is gedaan is het tijd om de diamant te polijsten. Met het polijsten van diamanten worden de lijnen van de facetten beter zichtbaar. Een goed gepolijste diamant reflecteert en verspreid het licht beter dan een slecht gepolijste diamant.

De kwalificatie van het polijsten heeft verschillende waardes:

  • Excellent | Een perfecte afwerking en de lijnen zijn niet waarneembaar
  • Very Good | De lijnen zijn extreem moeilijk te vinden
  • Good | De lijnen zijn moeilijk te vinden met een loupe (10x)
  • Fair | De lijnen zijn waarneembaar met een loupe (10x)

Diamant symmetrie | Symmetry

De symmetrie van een diamant wordt bepaald door de verschillende proporties zoals hierboven genoemd. Een diamant behoort binnen de afgesproken afmetingen te blijven. Zo niet, dan heeft het gevolgen voor de schittering van de diamant. De symmetrie van een diamant wordt gekwalificeerd in Excellent | Very Good | Good | Fair. De meeste diamanten zijn van een goede kwaliteit en passen binnen het proportie profiel. de symmetrie van een slijpvorm wordt vermeld op het certificaat.

Goed geslepen diamant | Perfect

diamant-symetrieDiamantwisselkantoor-ideal-cut-diamant

Een goed geslepen diamant heeft de perfecte verhoudingen en wordt Excellent genoemd. De breedte en de hoogte van de diamant zijn in goede verhouding geslepen. Het licht valt over de hele diamant binnen en kaatst weer naar boven. De schittering wordt breder en goed verdeelt over de bovenzijde van de steen.

Te lang geslepen diamant | Too long

diamant-te-langDiamantwisselkantoor-deep-cut-diamant

Bij een diamant die te diep gesneden is wordt de tafelbreedte smaller en de totale diepte hoger. Het probleem met deze diamanten is dat het licht vanaf de kroon meer gecentreerd naar buiten wordt gebracht. de reflectie van het licht komt niet mooi naar boven.

Te kort geslepen diamant | Too short

diamant-te-kortDiamantwisselkantoor-shallow-cut-diamant

Bij een te kort gesneden diamant is de totale diepte korter dan normaal. Ook is de gemiddelde diameter breder. Wanneer een diamant te kort wordt geslepen wordt de reflectie afgebroken en zal alleen een schittering verschijnen op de kronen en niet op de tafel. Het licht gaat niet omhoog maar wordt afgebroken.